I denne videoen prøver jeg troppsturn, som er en annen type turn enn det jeg er vant til. For å gjøre dette får jeg hjelp av landslagsutøverne Runar, Frøya og …

source